giro:
NL56INGB0006463771
Doneer uw bijdrage
kinderen

Wilde Ganzen ondersteunen de "Speculaasactie 2016".

Maandag 03 juli 2017

Afgelopen week kregen we bericht van de Wilde Ganzen (www.wildeganzen.nl), dat zij ons willen helpen de renovatie van ons opvangtehuis voor kinderen in Lekebai te realiseren. In dit centrum worden kinderen met grote problemen (ziek, wees, ongewenst, etc) van de armsten der armen, vrijwel kosteloos opgevangen. Na het oplossen van hun probleem (b.v. zoeken van pleegmoeder) worden zij weer teruggeplaatst in hun eigen woonomgeving. Het centrum wordt opgeknapt vooral met het oog op de veiligheid: nieuwe elektrische installatie, renovatie van de keuken, nieuwe sanitaire voorzieningen, beveiliging van het terrein, etc. We moesten hiervoor wel onze aanvraag aanpassen, "gewone kindertehuizen" worden niet meer zonder meer medegefinancierd. Onze tehuizen blijken echter wel onder de nieuwe beleidscriteria van Wilde Ganzen te vallen, omdat zij in feite veel meer zijn dan tehuizen voor opvang van kinderen. Het zijn zorgcentra waar kinderen met problemen tijdelijk opgevangen worden met het doel de kinderen weer zo snel als mogelijk in hun eigen omgeving terug te laten keren. Er gebeurt echter nog veel meer in deze zorgcentra. (Pleegmoeders komen met de kinderen mee en krijgen les in hygiene, kinderverzorging, ziektepreventie, voorbehoedsmiddelen etc.)

Het centrum moet een nieuwe elektrische installatie krijgen, nieuw sanitair, een nieuwe keuken, een nieuwe terreinafscheiding, een wasdroogplaats, etc.

Voor het hele project is € 38.000 nodig, Wilde Ganzen zal € 13.000 bijdragen, als we zelf € 25.000 bij elkaar halen. We kunnen dus alle hulp gebruiken. Ons rekeningnummer is: NL 56 INGB 0006 463771.

Terug naar overzicht

Als u wilt helpen stort dan uw bijdrage op giro: NL56INGB0006463771

Meer informatie