giro:
NL56INGB0006463771
Doneer uw bijdrage
kinderen

Toespraak Grasi 3 augustus 2015

Maandag 03 juli 2017

Artikel uit Flores Pos door Wall Abulat.

Kinderen van Nativitas nog niet aangesloten bij BPJS Kesehatan.

De coördinator van Yayasan Nativitas, Grasia Gleko, zegt dat de honderden kinderen uit de 6 kindertehuizen die onder het bestuur van de stichting vallen nog geen lid zijn van de BJPS Kesehatan  (soort ziektekostenverzekering), zodat er problemen ontstaan als ze ziek zijn.  

In haar toesprak zei Grasia Gleko,  dat de kinderen van de tehuizen slechts een SKTM-certificaat  (bewijs van onvermogen) hebben voor het verkrijgen van een therapie of medische behandeling.

“Met slechts een SKTM-certificaat duurt het proces lang, want daarmee moeten we eerst een beginselverklaring aanvragen bij RT, het hoofd van het district.   

Dit is een zeer langdurige procedure die niet in het belang is van zieke patiënten die snelle hulp nodig hebben,” zegt Gracia.    

Gracia vraagt het bevoegd gezag van het regentschap Sikka te helpen bij de procedure om de kinderen uit de tehuizen die onder de bevoegdheid van Yayasan Nativitas vallen te kunnen aansluiten bij BPJS Kesehatan, zodat zij snel dezelfde rechten krijgen als de leden van de BPJS Kesehatan en zij daardoor dezelfde gezondheidszorg en medische behandeling kunnen krijgen. 

 

Procedure wordt afgerond.

De bupati van Sikka, Yoseph Ansar Rera beloofde bij deze gelegenheid zijn staf te zullen opdragen te inventariseren welke pleegkinderen nog niet aangesloten zijn  bij BPJS Kesehatan.

“Ik zal de sociale dienst laten nagaan of de pleegkinderen van Yayasan Nativitas al lid zijn van BPJS Kesehatan of niet. Als dat niet zo is, dan zal ik vragen of zij aangesloten worden bij BPJS Kesehatan. Pleegkinderen moeten aangesloten worden,” zei Bupati Ansar Rera.

 

Het hoofd van het kantoor van de BPJS Kesehatan, afdeling Sikka, Hilarius E. Nadja,  verklaarde desgevraagd dat het lidmaatschap van de pleegkinderen van Sikka nog niet gecontroleerd was.

“Wij hebben het lidmaatschap nog niet gecontroleerd,” zei Nadja.

Terug naar overzicht

Als u wilt helpen stort dan uw bijdrage op giro: NL56INGB0006463771

Meer informatie