giro:
NL56INGB0006463771
Doneer uw bijdrage
kinderen

Personeels problemen

Maandag 03 juli 2017

Een van onze personeelsleden in het tehuis in Wolefeo nam ontslag. Reden: een jongen van 17 jaar - familie van haar man - heeft een van de kinderen uit het tehuis misbruikt. Er werd aangifte gedaan en de jongen zit nu in de gevangenis in afwachting van zijn proces. Door de familie van de jongen wordt grote druk uitgeoefend op ons personeelslid om er voor te zorgen dat de aanklacht wordt ingetrokken. Natuurlijk weigert zij dit.  Daarom heeft haar man haar verboden nog langer in ons tehuis te werken.

Het kindertehuis verliest een werkkracht, en zij een salaris dat ze hard nodig heeft om haar gezin te onderhouden! Haar man is ojec met een bromfiets die hij nog af moet betalen.  (taxichauffer op een brommer) Dus...!!!!

Terug naar overzicht

Als u wilt helpen stort dan uw bijdrage op giro: NL56INGB0006463771

Meer informatie