giro:
NL56INGB0006463771
Doneer uw bijdrage
kinderen

Opening "Speculaasactie 2016"

Maandag 03 juli 2017

Speculaasactie 2016 van start.
Tijdens de druk bezochte open dagen van het Citaverde College in Horst is de jaarlijkse speculaasactie met Stichting Nativitas weer van start gegaan.
Het startsein werd gegeven door enkele enthousiaste leerlingen die de bezoekers informeerden over het doel van de actie, daarbij bijgestaan door medewerkers van Stichting Nativitas die een van de leslokalen op een informatieve manier hadden ingericht en in een van de gangen ook een "Floreskeuken" hadden nagebouwd.

Het doel van de actie is dit jaar: het renoveren van een zorgcentrum voor baby’s, kleuters en jonge kinderen met problemen van allerlei aard. Zieke kinderen, ongewenste kinderen, kinderen uit gebroken gezinnen, enz. Een kind wordt altijd opgenomen met de moeder. Als er geen moeder meer is, wordt een pleegmoeder gezocht, bij voorkeur binnen de familie. (Pleeg)moeder en kind worden opgenomen om aan elkaar te wennen en daarna weer zo snel als mogelijk in de eigen leefomgeving teruggeplaatst. Gedurende de opnameperiode wordt de (pleeg)moeder allerlei basiskennis bijgebracht over kinderverzorging, hygiëne, ziekteherkenning, ziektepreventie, kippen en varkens houden, enz. Zo snijdt het mes aan 2 kanten.
Het centrum werd door de tsunami van 1992 geheel verwoest, maar is weer herbouwd. Na 25 jaar is het aan renovatie toe.

Vanaf nu kunt u weer leerlingen van het Citaverde College aan de deur verwachten die u speculaas aan zullen bieden voor de prijs van € 2,- per pak of € 5,- voor 3 pakken.
U kunt ook speculaas bestellen op nr. 077-3983493 of een donatie overmaken op bankrekeninngnr. NL56 INGB 0006 4637 71.
Voor dit project is ook dit jaar weer de medewerking van de Wilde Ganzen aangevraagd.

Terug naar overzicht

Als u wilt helpen stort dan uw bijdrage op giro: NL56INGB0006463771

Meer informatie