giro:
NL56INGB0006463771
Doneer uw bijdrage

Noodkreet voor Noodhulp

Maandag 13 juli 2020

Update Noodkreet voor Noodhulp.

Gelukkig hebben velen van u gevolg gegeven aan de oproep voor noodhulp aan onze kindertehuizen op Flores. De teller heeft de € 10.000 overschreden. Hartelijk dank daarvoor. Wij hopen van ganser harte dat de teller nog verder zal gaan stijgen.

HELPEN KAN DOOR EEN BIJDRAGE TE STORTEN OP BANKREKNR: NL56 INGB 0006 4637 71 ten name van Stichting Nativitas Horst.

Uit de laatste corona update van mama België van 11 juli blijkt, dat de hulp net op tijd kwam:

De laatste ontwikkeling. De scholen voor hoge onderwijs en voor beroepsonderwijs beginnen weer, terwijl basis- en kleuterscholen nog gesloten blijven. Er mogen slechts 18 kinderen in een klas. De kantoren gaan langzamerhand weer open, afhankelijk van de regio en hoe de situatie zich ontwikkelt. Afgelopen zondag was de kerk in sommige streken open, maar de gezondheidsprotocollen moeten in acht worden genomen.

Elke regio heeft zijn eigen beleid. De prijzen blijven erg hoog. Een ander probleem voor ons is, dat als de lagere- en kleuterscholen weer open gaan, onze school nog gesloten zal blijven, omdat wij nog slecht 8 miljoen (ongeveer € 500) in kas hebben. Onze tehuizen hebben geen enkele inkomsten meer, we hebben al 2 maanden geen salaris meer kunnen betalen en hebben dringend hulp nodig. We hebben bijna geen eten meer voor de kinderen.

Het zou fijn zijn als u dit bericht zoveel mogelijk zou willen delen!

Terug naar overzicht

Als u wilt helpen stort dan uw bijdrage op giro: NL56INGB0006463771

Meer informatie