giro:
NL56INGB0006463771
Doneer uw bijdrage

Nieuwe koers van Nativitas.

Gesprek  met mama Belgie en Stichting Nativitas Nederland op 14 september 2022 in haar kantoor te Maumere.
Zaterdag 28 januari 2023

Het laatste nieuws is alweer enige tijd geleden. Dat komt omdat we vanaf het begin van de corona weinig nieuws kregen uit Flores. Corona heeft ook op Flores een grote impact gehad op de gehele samenleving en op individuele personen.

We hoorden plotseling dat mama België het hele bestuur van de stichting Nativitas op Flores vervangen had. De reden waarom werd ons niet duidelijk. We kregen ook geen verdere informatie. We werden daardoor wel bezorgd en ongerust over de situatie van de kinderen in de tehuizen. Vanwege corona lockdowns en andere problemen konden we (voorzitter en secretaris van Nativitas) eerst in september 2022 in Flores poolshoogte gaan nemen. Op Flores ontmoetten we ook de secretaris en penningmeester van ”De kinderen van Flores“ uit België. Onze bevindingen ter plaatse gaven ons aanleiding om met de Stichting Nativitas in Nederland een andere weg in te slaan. Voor een gedetailleerd verslag over het waarom en hoe kunt u lezen in de “Nieuwsbrief 2022” op deze website.

Terug naar overzicht

Als u wilt helpen stort dan uw bijdrage op giro: NL56INGB0006463771

Meer informatie