giro:
NL56INGB0006463771
Doneer uw bijdrage

Naar school in coronatijd

Maandag 10 augustus 2020

In juli zijn op Flores de scholen weer van start gegaan. De kinderen mogen op last van de overheid niet klassikaal les krijgen vanwege de corona. In kleine groepen krijgen de kinderen 2 uur les bij de leraren tuis, of onder een grote boom in de open lucht. De rest van de lessen krijgen ze thuis via internet. Het gevolg van het thuis leren is dat ze een Android telefoon moeten aanschaffen met een internetbundel. Dit is voor de meeste ouders niet te betalen.

Zonder de actie Noodkreet voor noodhulp en uw bijdrage op rekeningnummer NL56 INGB 0006 4637 71van Stichting Nativitas, zouden de kinderen van onze tehuizen geen onderwijs meer hebben kunnen ontvangen. Hartelijk dank daarvoor. De teller is inmiddels opgelopen tot € 19.000.

Terug naar overzicht

Als u wilt helpen stort dan uw bijdrage op giro: NL56INGB0006463771

Meer informatie