giro:
NL56INGB0006463771
Doneer uw bijdrage

Kleuterschooltje weer bij de top.

Zaterdag 25 januari 2020

Waardering voor onze kleuterschool in Nangehure.

Ons kleuterschooltje in Nangehure kreeg in 2019 weer veel lof van basisscholen uit de omgeving. Kinderen die vanuit onze kleuterschool naar een basisschool gaan worden graag aangenomen. Volgens veel basisschoolleraren zijn onze kinderen onafhankelijker, beter opgeleid en rustiger.

Tijdens de evaluatie ging mama Belgi√ę in op het nieuwe beleid van de regering van president Yoko die wil dat het onderwijs voor de armen ook werkelijk kosteloos moet zijn. Yayasan Nativitas heeft daarom besloten dat het kleuterschooltje alle kosten zal dragen en ook geen bijdrage meer zal vragen aan de ouders voor het schooluniform van Stichting Nativitas. ( Er moeten dan toch nog 3 uniformen per leerling zelf betaald worden.) Daar staat dan wel tegenover dat de kleuters niet meer opgehaald en gebracht zullen worden door de Nativitasbus. Deze inspanning wordt nu van de ouders zelf verwacht.
De ouders van de leerlingen waren het hiermee eens en waren blij dat de stichting al zo snel inspeelde op het nieuwe regeringsbeleid. De maatregelen gaan in januari 2020 in.
Wel werd gevraagd of ook de andere uniformen door de stichting betaald zouden kunnen worden. Hierop werd geantwoord dat dat verzoek in overweging genomen zal worden als het aantal kinderen op school toegenomen is. Er werd een tweede inspanning van de ouders en de leraren gevraagd: zoveel mogelijk ouders in de dorpen motiveren kinderen onderwijs te laten volgen en naar school te sturen

Terug naar overzicht

Als u wilt helpen stort dan uw bijdrage op giro: NL56INGB0006463771

Meer informatie