giro:
NL56INGB0006463771
Doneer uw bijdrage
kinderen

CBF erkenning

Maandag 03 juli 2017

Nativitas erkend door CBF 

Al sedert de oprichting in 1972 is Stichting Nativitas door de belastingdienst erkend als algemeen nut beogende instelling (ANBI-instelling). Dat betekent dat giften van sponsoren van de inkomstenbelasting kunnen worden afgetrokken. Sedert 1 juni 2016 is Nativitas ook erkend door het Centraal Bureau Fondsenwerving. Dat betekent dat Nativitas voldoet  aan de door de sector opgestelde normen en door het CBF is getoetst op "missie/maatschappelijke waarde, middelen, activiteiten, organisatie, doelrealisatie, governance, verantwoording en omgang met belanghebbenden".

Wij zitten hiermee in de "kopgroep" van de 350 erkende "goede doelen" van de nieuwe BF-regeling.

 

Terug naar overzicht

Als u wilt helpen stort dan uw bijdrage op giro: NL56INGB0006463771

Meer informatie