giro:
NL56INGB0006463771
Doneer uw bijdrage

Mama Belgie draagt haar taken over.

Zondag 05 januari 2020

Door allerlei omstandigheden heeft het lang geduurd, maar op 29 oktober 2019 was het dan zover. Een belangrijk document met betrekking tot de modernisering van Yayassan Nativitas kon door mama België bij de notaris ondertekend worden. Mama Balgie droeg de belangrijkste bestuurstaken formeel over aan Grasi (directeur zorgcentra), Norma (secretaris), Mieke (penningmeester). Natuurlijk blijft mama Belgie op afstand toch nog en spin in het web, zolang haar gezondheid dat toestaat! Hiermee is het voortbestaan van Yayasan Nativitas gewaarborgd met een adequaat en deskundig bestuur.

Nu moeten de statuten en het huishoudelijk reglement nog gemaakt worden.

 

Terug naar overzicht

Als u wilt helpen stort dan uw bijdrage op giro: NL56INGB0006463771

Meer informatie