Uw hulp

Om over na te denken..

Een kind heeft per maand minimaal nodig:

5 kg rijst                  Rp  26.000
3 kg erwten                   30.000
1 kg droge vis                11.000
1 kg maïs                        3.000
1 blik melk                     20.000       
      

totaal                      Rp 90.000 dit komt overeen met € 10,--

Er zijn 350 monden te vullen. Dus is per jaar alleen al aan voeding bijna € 42.000 nodig. Bedenk daarbij dat een normaal maandsalaris Rp 120.000 of € 13 bedraagt….. en dat de prijzen schrikbarend stijgen…. en de salarissen gelijk blijven.

 

Elk kind heeft recht op: een huis, eten, kleding, medicijnen  en scholing.

Als u wilt helpen stort dan uw bijdrage op giro NL56INGB0006463771.