Contact

Stichting Nativitas:

 Opgericht: 12 februari 1993 te Horst;

Doel: het ondersteunen van de kindertehuizen van Marie, Jeanne Colson op Flores;

Secretariaat: mevr. E. Dinnissen, Gebr. Douvenstraat 18, 5961 DR Horst

Telefoon: 077-3983493

e-mail: info@kinderenvanflores.nl

Inschrijfnummer Kamer van Koophandel: 41064232

Fiscaal nummer: 8160.47.972

Als u wilt helpen stort dan uw bijdrage op giro NL56INGB0006463771.

Links

www.facebook.com/kinderenvanflores

www.dekinderenvanflores.be