Acties 2011

Een steentje bijdragen.

Dat was de slogan van de vastenactie 2011 van de Missiegroep Heilige kruisvinding Rotterdam.

Mama BelgieDe missiewerkgroep wil een steentje bijdragen aan de bouw van een huis voor de ibu Grasi, de beoogde opvolgster van mamaGrasi  België. Nu ibu Grasi langzamerhand de hele verantwoordelijk voor de tehuizen overneemt van mama België, omdat deze het wat kalmer aan gaat doen vanwege haar leeftijd en haar gezondheid, heeft ibu Grasi een eigen plekje nodig. Zij krijgt een echt huisje bij het administratiegebouw  in Maumere, zodat ze haar huidige, erg armoedige, onderkomen kan verlaten.

Ibu Grasi begon als kind-pleegmoedertje in een van de tehuizen. Ze heeft veel geleerd van mama België en zet zich in voor de kinderen op het eiland.  Zij geeft thans leiding aan de hoofden van de kindertehuizen. Haar huisje wordt gebouwd bij het administratiegebouw, zodat ze ook beter leiding kan geven aan het overige personeel.

De missiewerkgroep organiseerde solidariteitsmaaltijden, een rommelmarkt en bingoavonden. De werkgroep bracht € 7000 bij elkaar. Het overige geld was reeds door andere acties bij elkaar gebracht. 

Speculaasactie.

speculaasactie 2010In de hersft van 2011 hebben de leerlingen van het Citaverde College in Horst zich weer ingezet voor de kinderen van Flores. Traditiegetrouw verkochten ze duizenden pakken speculaas aan ouders, vrienden en bekenden . De leerlingen waren erg gemotiveerd, omdat in vrijwel alle lessen aandacht was besteed aan ontwikkelingswerk in het algemeen en de manier waarop hun leeftijdgenoten elders in de wereld wonen en leven, speciaal op het eiland Flores. Door Stichting Nativitas was een inlandse keuken nagebouwd en was er een tentoonstelling ingericht met gebruiksvoorwerpen uit Flores. Er was ook een fototentoonstelling ingericht. In totaal werden bijna 7000 pakken speculaas verkocht ten bate van de kinderen van van mama Belgie. Giel Vullings verkocht zelfs voor € 398. De actie werd afgesloten met een doemiddag op de school. De leerlingen bakten bananenpannenkoeken (typisch Florenees ontbijt), er werden hutten gebouwd, kerststukken en vogelhuisjes gemaakt, enz. Zelfs kwam er een Indonesische dansgrooep een workshop Indonesisch dansen geven. De actie bracht in totaal bijne € 10.000 op.

Kerstactie.

Kerstvrouw Op 19 december werd Kerst gevierd op het Citaverde College. De aula van de school was prachtig versierd en er heerste een gezellige sfeer.  Er waren diverse kraampjes ingericht waar leerlingen kerststukken maakten en verkochten. Anderen verkochten vogelhuisjes, grimeerden kinderen, beschilderden glazen of bakten wafels. De Stichting Nativitas had een kraam ingericht en verkocht artikelen uit Indonesie. Hoogtepunt van de middag was het optreden van de leerlingen die het aandurfden om samen met de dansgroep Putri Gunung het tijdens de workshop van de speculaasactie geleerde, aan de 500 bezoekers te laten zien. De actie bracht 500 euro op.

 

 

Decembermaand  actiemaand.

KVG.

Het Katholiek Vrouwengilde van Horst, houdt elk jaar een kienavond, waarvan de opbrengst naar een goed doel gaat. Dit jaar ging de opbrengst naar de Stichting Nativitas. De dames hadden op 14 november een gezellige avond, waarbij onder het genot van een kopje koffie en een glaasje wijn, spullen verkiend werden die voor een groot deel door de leden zelf ter beschikking waren gesteld. Aan het einde van de avond vond nog een tombola plaats.

Onder haast lenteachtige omstandigheden werd op 14 december op de markt in Horst aan de passanten balkenbrij met glühwein aangeboden.  De wijn en de balkenbrij werden aangeboden door het KVG namens de winkeliersvereniging. De opbrengst stelden de dames ook weer ter beschikking van Stichting Nativitas. Bij elkaar brachten beide acties bijna € 600 op.

 Koopzondag in Horst.

5 December, koopzondag in Horst en de laatste dag voor het feest van Sinterklaas. De speculaasactie van het Citaverde College en Stichting Nativitas was bijna afgelopen, maar er moesten nog 350 pakken verkocht worden. Een zware opgave. Op de markt werd een stand ingericht van waaruit de verkopers hun pakken aan het winkelende publiek aanboden. Het was koud. Om 12 uur kwamen de eerste bezoekers. In het begin wilde het niet zo erg vlotten, maar langzamerhand kwamen er wat meer mensen die zich van hun vrijgevige kant lieten zien. Het scheelde dat de actie veel bekendheid heeft. Toch bleek dat mensen die in de voorgaande jaren meestal 3 pakken kochten er nu “maar” 2 of 1 kochten. Tegen 4 uur raakte de voorraad toch langzamerhand op. Steenkoud maar voldaan werd de actie om half 5 afgesloten. De hele voorraad was op en de verkopers gingen een welverdiende borrel drinken.

 Sroogemarkt in Arcen.

ScroogemarktOp 10 en 11 december stonden wij op de Scrooge-markt in Arcen. Een geweldig, goed bezocht, evenement dat helemaal in het teken stond van een Christmas Carol van Charles Dickens. We konden hier aan veel mensen, vooral ook Duitsers, de doestellingen van onze stichting duidelijk maken. We kregen veel sympathiebetuigingen en giften. Natuurlijk verkochten we ook vanujit een stand oude rommel aangepast aan het tijdsbeeld van Srooge. Omdat het koud was leverden niet de oude "antieke" spullen of de kerstartikelen, maar warme chocolade het meeste op.

In hetzelfde weekend stond Nativitas ook in het streekmuseum de Locht van Horst met een stand vol kerstartikelen. Hier waren we gevraagd om met een stand te komen naar de open dag. In een erg koude en tochtige ruimte konden daar de medewerkeres van Nativitas de bezoekers veel informatie verschaffen over ons project en verschillende artikelen verkopen.

Health City in Nijmegen.

sportschoolOp december mochten we in de sportschool Heath City in Nijmegen met een informatie- en verkoopstand komen. Dit leverde erg leuke contacten op en we konden er ook nog enkele boeddha's verkopen.