Acties 2010

Donatie Harapan.

De Stichting Harapan http://dse.nl/~harapan uit Best kreeg vanwege het honderdjarig bestaan van de Rabobank Oerle Wintelre € 5000 geschonken. Op haar beurt schonk Harapan dit bedrag aan Stichting Nativitas. Dit was in aanvulling op de € 5000 die we al eerder gekregen hadden van de Rabobank Oerle Wintelre. Beide bedragen zijn bedoeld voor de aanschaffing van waterzuiveringsinstallaties bij de kindertehuizen. Alle 6 de kindertehuizen zullen van zo'n installatie voorzien worden.

Sponsorloop door Vijverhofschool uit Tegelen.

De leerlingen van de Vijverhofschool organiseerden een sponsorloop voor de kinderen van mama Belgie. Zij renden € 1550 bij elkaar. Van dit bedrag wordt een nieuwe maismolen aangeschaft.

Speculaasactie 2010

speculaasactie 2010In de maand november organiseerde het Citaverde College http://citaverde.nl   )              uit Horst weer de jaarlijkse speculaasactie voor mama België. Honderden leerlingen gingen weer langs de deur om speculaas te verkopen.

Met name de nieuwe leerlingen waren eerst uitgebreid geïnformeerd over het doel van de actie. In de maand november kregen de reguliere lessen, daar waar mogelijk, een Indonesische tint. Vooral daar waar de inrichting van de maatschappij aan de orde kwam kon veel verteld worden over leven en werken in vreemde culturen. De leerling4en die het project op Flores in 2009 bezocht hadden vertelden enthousiast over hun ervaringen en konden hun medeleerlingen uitstekend informeren en motiveren, zodat deze in de weken voor Sinterklaas op pad gingen om voor “hun project” speculaas te verkopen.

 Er werden maar liefst 7425 pakken speculaas verkocht. Goed voor bijna € 9000. 

Ik baal want mijn rijst is te kaal.

Dit is de slogan van de vastenactie 2010 van de Missiegroep H. Kruisvinding Rotterdam. Het doel van de actie was € 8000 bij elkaar te brengen. Het geld nodig om in één kindertehuis (ongeveer 30 personen) een jaar lang 30 kinderen, 3 keer per dag,  een fatsoenlijke maaltijd te geven. Tevens zou van dit geld een maïsveldje aangelegd kunnen worden.

Om het doel te bereiken, werden in 3 parochies solidariteitsmaaltijden georganiseerd. Ook werden een rommelmarkt en een bingoavond met tombola gehouden waarbij ook de kookboeken van mevrouw Veldhoen verkocht werden (zie elders op deze site).

Aan het einde van de actie kon € 9000 op de rekening van Stichting Nativitas gestort worden.