Acties 2008

Ver van m’n Bord. 

Sta even stil en word even stil van dit verhaal:  

Mevrouw Marie-Jeanne Colson zet zich al 35 jaar in voor wees, kansarme en gehandicapten kinderen op het eiland Flores in Indonesië. In 1972 werd de Belgische onderwijzeres met vele andere ontwikkelingswerkers uit het voormalig Belgisch Gongo gezet. Na allerlei omzwervingen vond zij in 1973 een nieuwe plek waar zij zich opnieuw kon inzetten voor de medemens. Mevrouw Marie-Jeanne Colson ook wel mama België genoemd krijgt voor haar projecten vrijwel geen steun van de overheid, is afhankelijk van giften van vrienden en bekenden. Zij heeft op Flores 5 kindertehuizen en een internaat voor meisjes opgericht, helpt jonge vrouwen op een gezonde en hygiënische manier voor hun kind of pleegkind te zorgen. Met behulp van het Citaverde College Horst (Noord Limburg) en het Stedelijk Gymnasium uit Leiden is er voor de gehandicapten kinderen een Hydrotherapeutisch centrum in Wairrii gerealiseerd. De gehandicapten kinderen worden met rolstoel en al op een vrachtauto aangevoerd. Eén keer in de week kunnen ze dan baden in de zee als therapie. Sommigen in een autoband die met een touw aan een boom is vastgebonden anderen in een zwemvest. Op het ogenblik loopt er een actie om de faciliteit voor de hydrotherapie te verbeteren welke door stormvloeden zwaar beschadigd is.

Ver van m’n Bord: is een boek met Indonesische recepten en is geschreven door een amateur schrijfster in een periode dat zij zelf ook gehandicapt was, zij woont in Nederland en weet hoe het voelt wanneer je in warm zeewater baadt zodat je even dat ongemakkelijke lichaam kan vergeten. Dus laat uw hart spreken en koop een boek waarvoor de gehele opbrengst is voor de kinderen van Flores.  Er zijn twee uitvoeringen, gebonden en een ringband, het ziet er heel verzorgd uit. De prijs van een ringband is € 19,95 en voor een gebonden boek € 32,50.

Ze zijn in A4 formaat gedrukt en er is kwaliteitspapier gebruikt. Als u geïnteresseerd ben kunt u het boekje bestellen bij:

mevrouw C.Veldhoen, tel 0180-628976 of via e-mail: c.veldhoen@tiscali.nl  Bent u helemaal niet geïnteresseerd in het boekje dan is een donatie natuurlijk ook van harte welkom op gironummer 4928162 onder vermelding van: Kinderen van Flores. Bij voorbaat hartelijk dank namens de Stichting Nativitas en mevrouw Marie-Jeanne Colson.

  

18 en 19 november. Start Speculaasactie 2008. Citaverde College Horst.

Op 18 en 19 november 2008 stonden de lessen van het eerste en het tweede leerjaar van het Citaverde College in het teken van Indonesië. Zoals ieder jaar werden de leerlingen voorbereid op de jaarlijkse speculaasactie.  

In 2002 heeft de school zich sterk gemaakt voor de bouw van een hydrotherapieproject voor de gehandicapten van mama België op het eiland Flores.In het hydrotherapieproject krijgen gehandicapte kinderen fysiotherapie, waarbij gebruik gemaakt wordt van de kracht van het zeewater. Een uniek project, dat zo bijzonder is dat de IKON er in 2006 in een televisiespecial op Nederland 1 en 2 drie keer uitgebreid aandacht aan besteedde. (Op deze website te downloaden onder Wilde Ganzen.) 

De klimaatveranderingen doen zich echter ook op Flores gelden. In het voorjaar van 2008 kwamen er zoveel hevige stormen voor die op de kust van Flores beukten, dat het voor de therapie zo kostbare stuk strand dreigde weg te slaan. Om dit te voorkomen worden er ten behoeve van de bescherming van het centrum een keermuur en enkele kribben in zee aangelegd. Voor de financiering hiervan voeren de leerlingen in 2008 de speculaasactie. Voor dit gigantische en ambitieuze project is een bedrag van bijna € 52.000,-- nodig. Verwacht wordt dat dit in 2 jaar tijd bij elkaar gebracht zal worden. 

Gelukkig hebben de Wilde Ganzen en de NCDO (Nederlandse commissie voor internationale samenwerking en duurzame ontwikkeling) ook dit jaar hun steun weer toegezegd. 

Om de leerlingen te informeren en te motiveren zijn de lessen van de lagere klassen, daar waar mogelijk, aangepast en is veel aandacht besteed aan de wijze waarop hun leeftijdgenoten aan de andere kant van de wereld leven. Tijdens deze zogenaamde doedagen werden foto’s en films vertoond door mensen van de school en van St Nativitas die uit eigen ervaring over Flores en mama België vertelden. De leerlingen konden ook hun eigen creativiteit laten zien. Er werden hutten gebouwd, maquettes gemaakt van dorpjes met palmbomen en vissersboten,  handen werden versierd met henna, er werd Indonesisch gekookt en gebakken, speelgoed gemaakt, enz.  

Omdat de dagen in het teken stonden van muziek werden er workshops Balinees dansen gegeven door echte Balinese dansers en danseressen en werd er een workshop gamelanmuziek gehouden. Op de eerste verdieping was een tentoonstelling ingericht van muziekinstrumenten zoals die door de Indonesiërs zelf gemaakt en gebruikt worden. Tevens werden er de kruiden getoond waarvoor in het verleden de Verenigde Oost-Indische Compagnie zo’n grote belangstelling had en die destijds met scheepsladingen (en met het nodige geweld) naar Nederland gehaald werden. De gebruikelijke fototentoonstelling ging dit keer natuurlijk ook over muziekinstrumenten. 

De laatste doedag werd op passende wijze afgesloten met een Indonesische maaltijd  en zoals dat bij een maaltijd in een echt Indonesisch restaurant gebruikelijk is, werd er tijdens de maaltijd door de Balinese danseressen een uitvoering gegeven. De sfeer was geweldig en de danseressen slaagden er niet alleen in de leerlingen mee te laten dansen op het podium, maar ook enkele docenten gingen spontaan het podium op. Het was wel een beetje jammer dat het live telefoongesprek met mama België, dat de afsluiting had moeten vormen, niet goed lukte vanwege de slechte telefoonverbinding. Alles bij elkaar genomen was het een geweldig sfeervolle voorbereiding op de Speculaasactie 2008. De leerlingen stelden vast dat ze geweldig geluk gehad hebben dat ze aan deze kant van de aarde zijn geboren. Ze gingen daarna vol enthousiasme op pad om duizenden pakken speculaas te verkopen.